S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

Tovar v akci

běžná cena 1 420 Kč
naše cena 1 320 Kč
skladem
naše cena 188 Kč
skladem

Nejprodávanejší

naše cena 739 Kč
skladem
naše cena 199 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvod: Doba expedice je 3 až 7 pracovních dnů.  Zpravidla expedujeme zboží v den  objednání  se snahou doručení  do tří  dnů, pokud nám to umožňují vlastní kapacity na expedování zboží a skladové možnosti.

 1. Všeobecné ustanovení

 Obchodné podmínky eshopu yodeymaparis.cz platí pro jakýkoliv nákup v internetovém obchodě www.yodeymaparis.cz. Tyto obchodní podmínky mají za cíl definovat a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Provozovatel internetového obchodu je definován v bodě 10 obchodních podmínek. Prodejce zboží je oficiální distributor  ZEBRA HYGIENA s. r. o. . Betliarska 22, 851 07 Bratislava5, IČO 53 111 010

Spoločnosť zapísaná dňa: 16.6.2020 v obchodnom registri vedenom OS Bratislava I., vložka číslo: 145815/B.

Všechny smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami yodeymaparis.cz, zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 250/2007 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění a zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího v platném znění. V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami yodeymaparis.cz zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění

 

 1. Vymezení pojmov

Spotřebitelská smlouva - je koupní smlouva, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně dodavatel a na druhé straně spotřebitel, který nemohl individuálně ovlivnit obsah dodavatelem předem připraveného návrhu na uzavření zmluvy

Prodávající (dodavatel) - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který spotřebiteli nabízí nebo prodává výrobky nebo poskytuje služby a také podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobek

Spotřebitel (kupující) - fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby pro osobní potřebu nebo pro příslušníky své domácnosti a která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Kupující, který není spotřebitelem - je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti

Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího představuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího s návrhem kupní smlouvy kupujícímu t.j.  závazným   potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, jíš jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Obchodní podmínky - smluvní ustanovení dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím v tomto dokumentu. Kupující v momentu odeslání své objednávky potvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými v době odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že před uskutečněním své objednávky se s těmito obchodními podmínkami seznámil a s obchodními podmínkami bez výhrad souhlasí.

Provozovatel  internetového obchodu (eshopu) - fyzická osoba, která zajišťuje provoz a funkčnost tohoto systému. Tato osoba není prodejcem zboží.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 a. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí tovaru.

Spotřebitel  je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět na adresu  kterou mu zašle prodejce po potvrzení převzetí odstoupení od smlouvy. To neplatí, jestliže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle věty první se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

Odstoupit od smlouvy není možné u zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (např. šampony, rtěnky, krémy, štětce na líčení, zubní kartáčky, epilátory, holící strojky apod.). v případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení.

 V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané tovar. Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy najdete na konci obchodních podmínek. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní. Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle odstavce 1 před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

 1. Zodpovědnost za chyby, záruka, reklamace

Předávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího. V případě, že:

 • se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže
 • se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit
 • se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny
 • se jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit

kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou tzn. vydáním záručního listu. Pokud prodávající poskytne na zboží delší než zákonnou záruku, její podmínky a rozsah určí v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení prodávajícího resp. obchodní jméno prodávajícího, IČO, sídlo prodávajícího, pokud se jedná o právnickou osobu resp. bydliště, pokud se jedná o fyzickou osobu. Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupe. Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky, prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupě a případně vydaným záručním listem. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

 

 1. Platební podmínky

V internetovém obchodě www.yodeymaparis.cz může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží u dopravce.

bankový převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu fakturu na úhradu. Objednávku expedujeme po připsání finančních prostředků na účet v bance. Po přijetí platby odesíláme zboží s tím, že Vás informujeme o termínu, kdy zásilka dorazí

platební karty - po vytvoření objednávky jste přesměrováni na bezpečnou platební bránu banky.

Pokud je transakce autorizována, platba proběhne okamžitě. Podporujeme bezpečné platby. Prodávající si vyhrazuje právo nenabízet tuto možnost platby permanentně během celého roka.

 1. Doprava

Náklady na poštovné a balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady jsou stanoveny na základě aktuálního ceníku prodávajícího. Aktuální ceník prodávajícího se nachází na www.yodeymaparis.cz

 1. Ceny

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, včetně DPH a bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před jeho odesláním, pokud se zjistí, že cena nabízeného zboží nebyla uvedena správně. V tomto případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nebude kupní smlouva uzavřena a objednávka bude dodavatelem stornována.

 

 1. Slevy a slevové kupóny

V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout.

V takovém případě je klient informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy, zda uplatněného kupónu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo k slevě (formou psané informace) nebo je u slevy uveden odkaz na webových stránkách, kde jsou pravidla slevy podrobně opsané.

Každou slevu nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak.

V případě vícenásobného použití má prodejce právo neuznat duplicitní slevu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky či slevového kuponu vyšší, než hodnota nákupu, rozdíl se nepřevádí na nový kupón a nevyčerpaná částka se zpětně nepřeplácí.

 1. Závěreční ustanovení

Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známé z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Smlouva se uzavírá v slovenském jazyku, popřípadě je možné ji uzavřít i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci.

I když to neočekáváme, v případě vzniklého sporu se jako spotřebitel můžete obrátit na orgán alternativního řešení sporů, kterým je v České republice

 SOI, http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi Spor je možné řešit i on-line .

Alternativní řešení sporů:

Nakupující má právo požádat prodávajícího o nápravu v případě, že má pocit, že prodávající porušil jeho práva nebo nevyřídil reklamaci ke spokojenosti spotřebitele. Pokud prodávající na jeho žádost o nápravu porušení jeho spotřebitelských práv odpověděl zamítavě, případně na jeho žádost neodpověděl více než 30 dní spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt ARS) podle zákona 391/2015 Sb . o alternativním řešení sporů.

Podle §3 zákona 391/2015 Sb. jsou ARS subjekty orgány a oprávněné právnické osoby. Mezi subjekty ARS má spotřebitel právo volby. Seznam subjektů alternativního řešení sporů je možné najít na stránce Ministerstva hospodářství SR http://www.mhsr.sk/. Na uvedené stránce jsou zveřejněny i další důležité informace o alternativním řešení sporů pro spotřebitele.

V případě prodeje zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího má spotřebitel také právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@holenie.com, pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu ARS.

Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 zákona č. 391/2015 CFU za pomoci k tomu určené platformy (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) nebo formuláře, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení ARS, maximálně však do výše 5 EUR s DPH. Pokud jsou na ARS příslušné několik subjektů, právo volby, kterému z nich podá návrh, má spotřebitel. Kromě ARS má spotřebitel právo obrátit se na věcně a místně příslušný obecný nebo rozhodčí soud.

Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění.

 1. Provozovatel internetového obchodu (tato osoba není prodejce zboží) je fyzická osoba Patrik Lidaj bytem Nitra Viničky 21.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo dodat zboží až po úhrade u zákazníkov, který si v minulosti obejdnali a nepřevzali zaslaný tovar.

Dôležitá informácia:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Ústredný inšpektorát
Prievozská 32, P. O. BOX 29, 827 99  Bratislava
e-mail: ars@soi.skadr@soi.sk
tel. č.: +421 2 582 72 123, +421 2 582 72 141

fax: +421 2 534 14 996

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko:
Inšpektorát SOI  pre  Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5
820 07 Bratislava 27
tel.:  02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
e-mail: ba@soi.sk, http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

NmU0MG